Norsk Hyttelag: Vil pålegge kommunene å oppgi hvor mye hytteeierne betaler i eiendomsskatt

You may also like...