Lillehammer: CC Mat begynner med netthandel. Hyttefolk er en stor målgruppe.