Foreløpig ingen fare, men snart tid for sjekk av hyttetaket